Telefoonnummer: 050 - 851 75 16

  • Mieke Wicherlink
   Gespecialiseerd in klinische logopedie

   Mieke Wicherlink

   Gespecialiseerd in klinische logopedie

   Mijn naam is Mieke Wicherlink. Ik ben logopedist en heb een praktijk in Groningen.

   Ik ben in 1976 afgestudeerd in logopedie en hoorrevalidatie.
   Direct na mijn afstuderen heb ik ruim 30 jaar op het Universitair Medisch Centrum Groningen gewerkt.

   Met veel betrokkenheid heb ik mensen geholpen, die ten gevolge van kanker of een hersenbloeding nauwelijks meer in staat waren te spreken of te slikken.
   Tevens heb ik als freelancer in een particuliere praktijk gewerkt en op de peutercommunicatie groep van de Taaltrein op de Tine Marcuschool. Deze school is voor jonge kinderen met ernstige spraak- en/of taalproblemen.

   In 2008 ben ik een eigen praktijk in de stad Groningen begonnen.
   Door de jaren heen heb ik geleerd dat luisteren een zeer belangrijk element in mijn beroep is. Ieder mens is uniek en ieder probleem vraagt dan ook zijn eigen aanpak.
   Neem gerust contact op voor vragen en/of behandeling!

  • Esther Struikmans
   Logopedist

   Esther Struikmans

   Logopedist

   Gespecialiseerd in de behandeling van spraak-/taalproblemen bij kinderen en leesproblemen/dyslexie

   Mijn naam is Esther Struikmans. Ik werk als logopedist in de praktijk van Mieke Wicherlink in Groningen.

   Ik ben in 1993 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan Hogeschool Windesheim.

   Direct aansluitend heb ik eerst gewerkt als logopedist voor volwassenen (training van de stem, spraak en presentatie voor o.a. docenten, behandeling van uitspraak- en taalproblemen van diverse groepen en individuele volwassenen, behandeling van afasie, dysarthrie, stotteren, broddelen, adem-, gehoor-, en stemproblemen) en daarna vele jaren als logopedist voor met name kinderen: taalontwikkelingsstoornissen, articulatieproblematiek, spraak/taalproblemen in relatie tot ASS (autisme spectrum stoornis), schisis of een verstandelijke beperking, selectief mutisme, lees- en spellingsproblemen in relatie tot fonologische factoren (inclusief dyslexie), stotteren, broddelen en stemproblemen.

   In de afgelopen 24 jaar was ik werkzaam als logopedist in diverse instellingen voor volwassenonderwijs, een Algemeen Ziekenhuis (interdisciplinaire behandeling van meervoudig gehandicapte kinderen), in diverse particuliere logopediepraktijken en op een school voor primair onderwijs.

   Het mooie van het werk is voor mij gelegen in het persoonlijke, individuele contact met het kind of de volwassen cliënt. Het geeft veel voldoening een band op te bouwen, samen te werken aan een mooi resultaat en je volle aandacht te mogen schenken aan een kind, waar dat op andere plekken in de maatschappij lang niet altijd mogelijk is.